Online beskyttelse af personlige oplysninger og cookies

1.    Anvendelsesområde

Georg Fischer Ltd., der er oprettet i Schweiz under firmanummer CHE-108.778.486, og dets tilknyttede virksomheder (sammen "GF") anser privatlivets fred og sikkerhed for personoplysninger til et meget vigtigt spørgsmål.

Denne online politik for beskyttelse af personlige oplysninger og cookies ("Policy") gælder for brugen af hjemmesider og applikationer af GF ("GF Websites"). GF-webstederne giver information om GF, dets produkter og tjenester, transportmuligheder og information til investorer.

GF behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. "Personlige data" betyder enhver information, der identificerer eller med rimelighed kan bruges til at identificere dig. Politikken beskriver typen af personlige data indsamlet af GF, når du bruger GF Websites og / eller de tjenester, som GF Websites giver, samt hvordan og for hvilke formål GF indsamler og kan videre behandle, bruge, dele og offentliggøre disse Personlige Data . Desuden indeholder det de rettigheder, du har i relation til sådanne personoplysninger.

Denne politik er ikke nødvendigvis en omfattende beskrivelse af GF-databehandlingen. Andre databeskyttelseserklæringer eller lignende dokumenter kan finde anvendelse på særlige omstændigheder.

Ved at bruge GF-webstederne anerkender du, at dine personoplysninger kan behandles som angivet heri, og du accepterer brugen af cookies og andre identifikationsmidler og lokal opbevaring i overensstemmelse med denne politik. Hvis du ikke er enig i denne politik, skal du ikke fortsætte med at bruge GF Websites. Hvis du ikke accepterer vores brug af cookies, skal du indstille dine browserindstillinger i overensstemmelse hermed eller ikke bruge GF Websites.

 

2.    Controller, Data Protection Officer

Medmindre GF har informeret dig anderledes i visse tilfælde (f.eks. I henhold til brugsbetingelserne eller andre oplysninger for en bestemt tjeneste, der leveres af GF Websites), er Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Schweiz den registeransvarlige til behandling af dine personlige data via GF Websites. I de tilfælde, hvor et affilieret hos Georg Fischer Ltd. kommunikerer med dig på andre måder (f.eks. E-mail, brev, telefon, personligt osv.) Eller leverer tjenester til dig via GF-webstederne, vil en sådan affiliate styre din data. Her kan du finde en liste og kontaktoplysninger for sådanne GF-partnere: Om GF.

Enhver forespørgsel om detaljeret information, kommentar, krav eller bekymring i forbindelse med denne politik og datasikkerhed kan sendes til GFs databeskyttelsesofficer ved hjælp af følgende kontaktoplysninger: via e-mail til dataprotection@georgfischer.com eller ved brev til databeskyttelsesansvarlig, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen.

 

3.    Type personlige data, metoder og formål med behandling

3.1 Dine ønsker

Hvis du sender en anmodning om ydelser fra GF Websites (f.eks. Nyhedsbreve, invitationer til arrangementer, konti, lukkede brugergrupper), en kontaktanmodning, en anmodning om yderligere oplysninger om GF-produkter og -tjenester, en medieforespørgsel, bliver du muligvis bedt om at give visse personlige data som for- og efternavn, titel, firma, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer mv.

Hvis du frivilligt leverer eller stiller GF Personlige Data til rådighed via GF-webstedet eller elektronisk på nogen måde, f.eks. Ved at indtaste dem på en registreringsformular, ved at tilmelde dig nyhedsbrev, ved at sende en e-mail, ved at give feedbacks ved at udfylde en kundeundersøgelse ved at deltage i en konkurrence mv. kan GF indsamle og behandle sådanne personoplysninger til de formål, der er angivet eller fremgå af omstændighederne på tidspunktet for indsamlingen. GF kan især behandle dine personlige data, som det er nødvendigt for at administrere din anmodning eller forespørgsel og for at give dig den ønskede service eller et passende svar.

Derudover kan GF i overensstemmelse med gældende lov og i givet fald behandle dine personlige data til følgende formål, som er i GF's berettigede interesse, såsom (i) levering, forbedring og udvikling af GF-websteder, produkter og tjenester (ii) ) statistiske og markedsundersøgelser, iii) tekniske operationer og sikkerhed, iv) påstand om retlige krav og forsvar i juridiske tvister og officielle procedurer v) overholde gældende love og forskrifter eller vi) andre formål, der er fastsat eller tilladt af lov.

Hvis du har registreret for at modtage regelmæssige opdateringer fra GF, kan du til enhver tid fravælge modtagelse af sådan kommunikation til enhver tid ved at sende en anmodning til de adresser, der er angivet i afsnit 2 ovenfor. Hvis du vælger at tilbageholde personlige data, som GF har anmodet om, kan det være umuligt for dig at få adgang til eller bruge visse dele, tjenester eller funktioner på GF Websites og til GF for at svare på din forespørgsel.

3.2 Server logfiler

Når du åbner GF-webstederne, samler GFs webserver automatisk op, registrerer og gemmer i serverlogfiler visse oplysninger om din adgang, f.eks. Din internetprotokol (IP) -adresse på computeren eller mobilenheden, der sender anmodningen, din filanmodning som såvel som dato, klokkeslæt og varighed, HTTP-svarskoden, siderne på de GF-websteder, du faktisk besøger, hjemmesiden, hvorfra du besøger GF-webstederne (referreringswebadresse), browserens type, version og sprog, operativsystemet, der bruges af computeren eller mobilenheden, der sender anmodningen, cookies, der kan identificere din browser unikt. For mere information om cookies se afsnit 8 nedenfor. Disse oplysninger analyseres ikke på en måde, der identificerer individuelle personer. GF indsamler og behandler disse oplysninger på et teknisk niveau til operationelle formål for at vise og sikre, at de respektive GF-hjemmesider fungerer korrekt, for bedre at forstå brugerens adfærd og forbedre deres tilbud samt sikre stabilitet og sikkerhed.

3.3 Ingen automatiserede beslutninger og profiler

GF bruger ikke Personoplysningerne fra dig til at træffe beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, og GF behandler ikke dine personlige data automatisk med det formål at evaluere visse personlige aspekter (profilering).

 

4.    Personlig dataoverførsel

I forbindelse med GF-forretningsaktiviteterne og i overensstemmelse med formålet med databehandlingen i afsnit 3 kan GF overføre Personoplysninger til tredjemand, for så vidt en sådan overførsel er tilladt, og GF finder det hensigtsmæssigt, for at de kan at behandle data for GF eller, alt efter omstændighederne, deres egne formål. GF kan især udlevere dine personlige data til tredjepart ("modtagere") i følgende tilfælde:

(a) Enhver relevant GF-regulerende enhed kan overføre dine personlige data til andre GF-enheder og til tredjepartsleverandører ("Processors"), som GF-controllerenheden delegerer helt eller delvist af behandlingen af (f.eks. hostingudbydere, e- marketing serviceudbydere, leverandører af teknisk support mv.). Processoren må kun bruge dine personlige data til de formål, som Personoplysningerne oprindeligt blev indsamlet. Processorerne vælges omhyggeligt af den relevante GF controller enhed. De er kontraktmæssigt forpligtet til kun at håndtere dine personlige data udelukkende efter instruktioner fra GF-controllerenheden i overensstemmelse med denne politik og gældende lovgivning om databeskyttelse for at holde personoplysningerne fortrolige og at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysningerne.

(b) Den relevante GF-regulerende enhed kan også videregive personoplysninger i forbindelse med fusion, erhvervelse, konkurs eller salg, overdragelse eller anden overførsel af alle eller i det væsentlige alle dets aktiver.

c) GF kan udlevere dine personlige data til bestemte offentlige myndigheder for at reagere på passende anmodning fra legitime offentlige organer eller, hvor det kræves af gældende love, retsordener eller statslige bestemmelser.

(d) GF kan afsløre personlige data, hvor dette er nødvendigt for virksomhedens revisioner eller at undersøge eller reagere på en overholdelse eller sikkerhedsbehandling.

Modtagerne kan være placeret i Schweiz eller i et hvilket som helst land over hele verden. I særdeleshed skal du forudse, at dine personlige data overføres til ethvert land, hvor GF-koncernen er repræsenteret af datterselskaber, filialer eller andre kontorer samt til andre lande i Europa og USA, hvor tjenesteydere af GF er placeret (f.eks. Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (DE), Siteimprove GmbH (CH), Google (USA), Umantis (DE), Prescreen International GmbH (AT)). Hvis GF overfører data til et land uden tilstrækkelig lovlig databeskyttelse, sikrer GF et passende beskyttelsesniveau, som lovligt kræves ved brug af passende kontrakter (især på grundlag af Europa-Kommissionens standardkontraktsklausuler) eller GF er afhængig af lovmæssige undtagelser fra samtykke, udførelse af kontrakter, etablering, udøvelse eller fuldbyrdelse af juridiske krav, tvingende offentlige interesser, offentliggjorte personoplysninger eller fordi det er nødvendigt at beskytte de berørte personers integritet. Du kan anmode om flere oplysninger om sådanne foranstaltninger ved at komme i kontakt med adresserne i afsnit 2 ovenfor.

Medmindre andet fremgår af denne politik eller andre databeskyttelseserklæringer, der gælder under særlige omstændigheder, sælger GF ikke eller på anden måde overfører dine personlige data til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke.

 

5.    Retentionperioder

GF behandler og bevarer personoplysningerne så længe som det kræves for udførelsen af de formål, de indsamles for, eller for overholdelse af de juridiske forpligtelser eller andre formål, der forfølges med behandlingen, såvel som ud over denne varighed i overensstemmelse med juridisk opbevaring og dokumentation forpligtelser. GF kan endvidere opbevare Personoplysninger i den periode, hvor der kan gøres krav mod GF eller i det omfang GF ellers er lovligt forpligtet til at gøre det, eller hvis legitime forretningsmæssige interesser kræver yderligere bevarelse (f.eks. Til bevis og dokumentation).

Så snart Personoplysninger ikke længere er nødvendige for ovennævnte formål, vil de blive slettet eller anonymiseret i det omfang det er muligt. Hvis Personoplysninger skal opbevares af juridiske grunde, vil de blive blokeret og vil ikke længere være tilgængelige for videre behandling.

 

6.    Personoplysninger

GF har taget passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, ukorrekt brug eller offentliggørelse, uautoriseret ændring og ulovlig destruktion eller utilsigtet tab. GF har især implementeret passende interne informationssikkerhedspolitikker, træning, it og netværkssikkerhedsløsninger, adgangskontrol og begrænsninger, kryptering af databærere og transmissioner, pseudonymisering, inspektioner. Alle medarbejdere, processorer og andre tredjeparter, der har adgang til personoplysninger, er forpligtet til at holde personoplysningerne fortrolige og sikre.

 

7.    Dine rettigheder

Med forbehold af gældende lovgivning kan du have nogle eller alle følgende rettigheder vedrørende dine personlige data:

(a) Ret til at få bekræftet, om GF behandler dine personlige data og i givet fald få adgang til en kopi heraf

(b) Ret til at rette op på eller opnå sletning af dine personoplysninger, så længe de gældende lovkrav er opfyldt (f.eks. forudsætningerne for retten til at slette indeholder navnlig, at Personoplysningerne ikke længere er nødvendige for de formål, de var indsamlet eller på anden måde behandlet, til støtte for retssager eller for overholdelse af lovkrav)

(c) Ret til begrænsning af behandlingen, især (i) hvor nøjagtigheden af personoplysninger er bestridt af dig i en periode, der gør det muligt for GF at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne, (ii) hvor du modsætter sig sletningen af den personlige Data (i tilfælde hvor retten til sletning gælder) og anmode om begrænsning af deres brug i stedet, (iii) hvor GF ikke længere har brug for Personoplysningerne til de oprindelige formål, men de kræves af dig til oprettelse, motion eller forsvar af juridiske krav, og (iv) hvor den vellykkede udøvelse af en indsigelse stadig er anfægtet mellem dig og GF

(d) Ret til at modsætte sig behandling af dine personlige data, medmindre GF kan påvise overbevisende legitime grunde til behandling af dine personlige data. Med henvisning til behandlingen af dine personoplysninger til direkte marketing formål har du ret til at gøre indsigelse til ethvert tidspunkt herom

(e) Ret til dataoverførbarhed af dine personlige data til en ny leverandør (hvis det er relevant)

f) Ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, især (i) den databeskyttelsesmyndighed, der er kompetent for dit bopælssted, dit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse er beliggende, eller (ii) føringen tilsynsmyndighed for GF, nemlig den føderale databeskyttelses- og informationskommissær FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Bern, Schweiz (http://www.edoeb.admin.ch);

g) Når en behandling er baseret på samtykke, kan du til enhver tid have ret til at trække et sådant samtykke tilbage, uden at dette påvirker behandlingen før tilbagetrækningen.

Du kan til enhver tid hævde dine rettigheder ved at indsende din anmodning til de adresser, der er angivet i afsnit 2 ovenfor. Generelt kræver udøvelsen af disse rettigheder, at du er i stand til at bevise din identitet (f.eks. Kopi af identifikationsdokumenter).

GF forbeholder sig ret til at håndhæve lovbestemte begrænsninger, fx hvis GF er forpligtet til at beholde eller behandle bestemte data, har en overordnet interesse eller har brug for Personoplysningerne for at hævde krav. GF kan afvise anmodninger, der er for store eller en misbrug af de relevante rettigheder. Hvis udøvelsen af visse rettigheder vil medføre omkostninger på dig, meddeler GF dig på forhånd.

 

8.    småkager

GF-webstederne bruger cookies, dvs. små datastykker, der er placeret på din computer eller mobilenhed af de websteder, du besøger, og andre former for identifikation til lokal opbevaring ("cookies") for at skelne besøgende på GF Websites fra hinanden ved at tildele en tilfældigt anonymt identifikator til hver besøgende. Cookies gemmer dine indstillinger og gør det muligt for GF Websites at huske din enhed såvel som dine handlinger og præferencer (f.eks. Login, sprog osv.) Over en periode for at give de besøgende på GF Websites en mere personlig oplevelse, når de søger GF Websites. Cookies bruges til at gøre websites til at fungere og hjælpe GF til bedre at forstå, hvordan de besøgende bruger GF Websites og forbedre kvaliteten af GF Websites og tjenester. Dog identificerer cookies ikke dig personligt.

GF bruger (i) "session cookies", som gør det muligt for din computer at blive genkendt, når du vender tilbage til GF-webstederne under en session og automatisk slettes, når du lukker din browser samt (ii) "vedholdende cookies", som gør det muligt for din computer at blive genkendt under flere sessioner og slettes automatisk efter en bestemt periode.

"Funktionalitetsk Cookies" er nødvendige for funktionalitet eller tjenester, der anmodes om af dig eller til transmission af kommunikation på GF Websites. De opbevarer ikke personligt identificerbare oplysninger og kræver ikke dit samtykke. "Analytiske cookies" bruges til at udføre præstations- og målgruppemålinger om GF-webstederne, især for at tælle besøg, trafikkilder og indsigt i indholdets popularitet. Alle oplysninger indsamlet af disse cookies er aggregeret og derfor anonyme. "Sporing af cookies" kan bruges til reklame- og markedsføringsformål eller sporing af aktivitet fra e-mail og på tværs af et netværk af andre websteder mv. Du kan give dit samtykke til brugen af Sporingskager ved fortsat at bruge GF-websteder.

Tabellen nedenfor beskriver sporings cookies, der bruges af GF Websites.

Navn på cookie Type af kage Formål Varighed
cb-aktiveret HTTP Denne cookie er forbundet med et gratis script, der viser en cookie alert meddelelse på en hjemmeside. Det bruges til at registrere, når brugeren har afvist meddelelsen for at forhindre, at den vises på returbesøg. 1 år
ServerIDGFL HTTP For at give en forbedret og hurtigere servertid, husker ServerID-cookien, hvilken server der skal håndtere brugerens anmodninger. Session
_ga HTTP Registrerer et unikt id, der bruges til at generere statistiske data om, hvordan den besøgende bruger hjemmesiden 2 år
_gat HTTP Bruges af Google Analytics til gasregistreringsfrekvens Session
_gid HTTP Registrerer et unikt id, der bruges til at generere statistiske data om, hvordan den besøgende bruger hjemmesiden Session
nmstat HTTP Bruges til at afgøre, om brugeren tidligere har besøgt hjemmesiden. 999 dage
__cfduid HTTP Bruges af indholdsnetværket, Cloudflare, til at identificere pålidelig webtrafik 1 år
siteimproveses HTTP Bruges til at registrere rækkefølgen af sider, som brugeren har besøgt på hjemmesiden. Session
indsamle Pixel Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adfærd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingkanaler. Session
image.aspx Pixel Brugt af SiteImprove til at indsamle data om den besøgendes adfærd og at generere statistiske data om, hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. Session
NID HTTP Registrerer et unikt id, der identificerer en returbrugerens enhed. ID'et bruges til målrettede annoncer. 6 måneder
annoncer / GA-publikum Pixel Bruges af Google AdWords til at genoptage besøgende, der sandsynligvis vil konvertere til kunder baseret på den besøgendes onlineadfærd på tværs af websteder. Session

Du kan konfigurere din webbrowser til at nægte enhver installation af alle eller nogle cookies eller at deaktivere eller deaktivere cookies, der er installeret (de specifikke instruktioner findes i din browsers manual). Men hvis du bruger din browserindstilling til at blokere alle cookies (herunder funktionalitetsk Cookies), kan dette resultere i en reduceret tilgængelighed eller nedsat funktionalitet på GF Websites.

 

9.    Webanalyse

GF-webstederne bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc., et firma i USA, www.gooogle.com ("Google"). Funktionerne i den tjeneste, som GF bruger, er "Universal Analytics" -funktioner. De gør det muligt at tildele data, sessioner og interaktioner på tværs af flere enheder til et pseudonymt bruger-id, hvilket giver GF mulighed for at analysere aktiviteter hos en bruger på alle enheder. Google Analytics bruger cookies, som er tekstfiler, der er placeret på din computer, for at hjælpe GF Websites til at måle og analysere, hvordan besøgende bruger webstedet.

Oplysningerne fra Cookies om din brug af GF-webstederne (herunder din IP-adresse) overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Men hvis IP-anonymisering aktiveres på disse websteder, afkortes Google din IP-adresse i EU-medlemsstater eller i andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde på forhånd. Kun i undtagelsestilfælde sendes den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og afkortes der. Vi vil gerne påpege, at på disse GF-websteder er Google Analytics blevet udvidet til at omfatte IP-anonymisering for at sikre anonym samling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering).

Google overholder databeskyttelsesreglerne for ordningerne "EU-USA Privacy Shield" og "Swiss-US Privacy Shield" og er registreret i "Privacy Shield" -programmet fra US Department of Commerce og European Commission og Swiss Administration. IP-adressen, der er identificeret fra din browser af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre data indsamlet af Google. På vegne af GF bruger Google disse oplysninger til at analysere din brug af GF-webstederne, for at kompilere rapporter om hjemmesidenes aktiviteter og at levere andre tjenester til GF i forbindelse med brugen af GF-websteder og internetbrug. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjepart, hvis det kræves af loven, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne.

GF bruger Google Analytics for at forfølge sine legitime interesser om at opbygge en service, der opfylder kundens behov, hvilket muliggør statistisk analyse og effektivisering af vores hjemmeside. Du kan nægte brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, dog vær opmærksom på at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge GF-webstedets fulde funktionalitet. Du kan også fravælge at blive sporet af Google Analytics med virkning for fremtiden ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Addon til din nuværende webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Opt-out cookies forhindrer dine data i at blive indsamlet under fremtidige besøg på de relevante GF Websites. For at forhindre indsamling af data ved Universal Analytics på tværs af flere enheder, skal du fravælge alle de systemer, du bruger.

For mere information omkring Google Analytics skal du klikke på: brugsbetingelserne og databeskyttelsen: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

 

10.    Siteimprove

GF-webstederne bruger Siteimprove, en webanalysetjeneste fra Siteimprove Inc., et firma i Danmark, https://siteimprove.com/ ("Siteimprove"). Siteimprove bruger cookies til at analysere brug af hjemmesiden. Oplysningerne fra Cookie overføres til en Siteimprove server og gemmes der. Siteimprove kan indsamle statistikker om brug af websteder, f.eks. Når en besøgende senest besøgte hjemmesiden eller spore den sekvens af sider, en besøgende kigger på under sit besøg. Disse oplysninger bruges til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden og gøre det muligt for besøgende at finde relevante oplysninger hurtigere. Siteimprove cookies indeholder et tilfældigt genereret ID, der bruges til at genkende browseren, når en besøgende besøger en side. Cookien indeholder ingen personlige oplysninger og bruges kun til webanalyse. Vi vil gerne påpege, at Siteimprove på disse GF-websteder er blevet udvidet til at omfatte IP-anonymisering for at sikre anonym opsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering).

For mere information omkring Siteimprove, brugsbetingelser og databeskyttelse, skal du klikke på: https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

 

11.    Social Media Plugins

GF kan bruge sociale medier plugins (f.eks. Facebook, Twitter, Google+ eller LinkedIn), som kan identificeres ved hjælp af respektive deleknapper. Sådanne sociale medier plugins tillader brugere af disse sociale medier platforme at poste links af GF Websites på deres sociale medier profil, bogmærke dem eller dele dem med deres sociale medier kontakter.

Hvis du bruger sociale medier plugins, vil du sende identificerbare oplysninger til den respektive sociale medieplatform. Eventuelle kommentarer eller aktiviteter, der opstår fra personer, der bruger sociale medier, er ikke kontrolleret eller godkendt af GF og GF, er ikke ansvarlige eller ansvarlige for sådanne. Personer, der deler GFs indhold via sociale medier, er ikke autoriseret til at tale for eller repræsentere GF.

Denne politik gælder ikke for et linket, ikke-GF-websted. Når du åbner et link til andre hjemmesider, bør du læse privatlivspolitikkerne for det pågældende websted. Behandlingen af dine personlige data ligger under ansvaret for den respektive sociale medieoperatør og sker i henhold til dens databeskyttelsesregler. GF modtager ikke nogen oplysninger om dig fra sådanne operatører.

 

12.    Ændringer i denne politik

Denne fortrolighedserklæring kan ændres fra tid til anden uden varsel.

10/2018

da_DKDansk
en_USEnglish fr_FRFrançais de_DEDeutsch it_ITItaliano sv_SESvenska nl_NLNederlands da_DKDansk